iPod Nano 200GB化

Slashdot.jpを見てるとそんな記事が。連続再生時間、6分っていうのが最高にイカス!手段のために目的を忘れるっていうのがハックの宿命なのかも知れない。


Ipod Nano 200gb Instructions